1. Działalność lombardowa - najważniejsze informacje

  • Komisja Nadzoru Finansowego nie objęła nadzorem lombardów.

  • Nowe uprawnienia KNF względem lombardów sprowadzają się wyłącznie do prowadzenia rejestru i podejmowania związanych z tym czynności techniczno-materialnych, polegających na ocenie spełniania ustawowych wymogów formalnych uprawniających do wpisania danego podmiotu do rejestru.

  • Fakt wpisania lombardu do rejestru prowadzonego przez KNF nie stanowi w żaden sposób zapewnienia, że dany podmiot działa zgodnie z prawem i nie stanowi zagrożenia dla jego klientów.

  • Prowadzenie przez KNF rejestru nie daje Komisji Nadzoru Finansowego żadnych uprawnień, które mogłyby wpływać na kształt bieżącej działalności lombardowej prowadzonej przez dany podmiot.

  • Kontrolę przestrzegania przez lombardy przepisów ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej przeprowadza Inspekcja Handlowa.

  • Więcej informacji na stronie: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=83893&p_id=18

Źródło: UKNF