Topic outline

 • EDUKACJA FINANSOWA

  • Rozpoznawanie autentyczności skandynawskich koron

   Opis: Celem szkolenia jest Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności skandynawskich koron: SEK (Szwecja), DKK (Dania)  i NOK (Norwegia). Poznanie metod zabezpieczenia skandynawskich koron.

   Zamów teraz

  • Kasjer walutowo-złotówkowy 9 walut

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Kasjer walutowo-złotówkowy 8 walut

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności ukraińskiej hrywny

   Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności ukraińskiej hrywny. Poznanie metod zabezpieczenia ukraińskiej hrywny.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności dolara australijskiego

   Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności dolara australijskiego. Poznanie metod zabezpieczenia dolarów australijskich.

   Zamów teraz

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

   Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

   Zamów teraz

  • Kurs obrotu złotem dewizowym (e-learning)

   Opis: Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrotu złotem dewizowym, platyną oraz srebrem, a także aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie obrotu dewizami i prowadzenia działalności kantorowej. Oferowane przez nas szkolenie przygotowuje do pracy na stanowiskach pracy związanych z obrotem złotem dewizowym.

   Zamów teraz

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym(e-learning)

   Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.

   Zamów teraz

  • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze (e-learning)

   Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych (E-learning)

   Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.


   Zamów teraz

  • Kasjer walutowo-złotówkowy (warsztat e-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Kasjer walutowo-złotówkowy 7 walut (warsztat e-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Kasjer złotówkowy (e-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Kurs kasjera walutowego (warsztat e-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest opanowanie technik i metod niezbędnych do pracy na stanowiskach, przy których dokonuje się operacji gotówkowych oraz omówienie ryzyka związanego z obrotem gotówkowym na poziomie zawodowym.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności waluty euro (e-learning)

   Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności funta brytyjskiego (e-learning)

   Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności funta brytyjskiego. Poznanie metod zabezpieczenia funta brytyjskiego.

   Zamów teraz

  • Rozpoznawanie autentyczności czeskiej korony (e-learning)

   Opis: Zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności  czeskich znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia czeskiej waluty.

   Zamów teraz

  • Weryfikator dokumentów (E-learning)

   Opis: Podstawowymi celami szkolenia umożliwienie jego uczestnikom zdobycie unikalnej umiejętności rozpoznawania autentyczności dokumentów potwierdzających tożsamość, dokumentów firmowych oraz urzędowych.  Poznanie sposobów wytwarzania dokumentów oraz zastosowanych w nich zabezpieczeń.

    Zamów teraz

  • Metody weryfikacji kontrahenta (E-learning)

   Opis: 

   Podstawowymi celami szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki dotyczącej weryfikacji potencjalnego kontrahenta oraz uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

   • Dlaczego należy weryfikować kontrahenta?

   • Co wpływa na ocenę kontrahenta?

   • Jakie informacje mogą  się przydać przy weryfikacji kontrahenta?

   • Dlaczego należy ustalać sytuację finansową kontrahenta?

   • Dlaczego warto ustalać formę prawną kontrahenta?

   • Kto może podpisać wiążącą umowę?

   • Symptomy problemów ? po czym poznać, że przedsiębiorstwo może mieć problemy

   • Metody zabezpieczenia współpracy z kontrahentem

   • Procedura weryfikacji kontrahenta

   • Co zawiera CEIDG?

   • Co zawiera raport KRS?

   • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

   • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

   • Co zawiera księga wieczysta?

   • Czy certyfikat dla firmy rzeczywiście świadczy o jej solidności?

    Zamów teraz

  • Zarządzanie budżetem domowym (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie oszczędzania oraz zarządzania budżetem domowym.

    Zamów teraz

  • Edukacja finansowa dzieci (E-learning)

   Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie rodzicom i opiekunom dzieci w wieku 4 -1 6 lat kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji finansowej w warunkach domowych.

    Zamów teraz

 • EBIZNES

  • Prowadzenie firmy w Internecie (E-learning)

   Opis: Podstawowymi celami szkolenia jest przybliżenie problematyki dotyczącej kompleksowego działania i rozwijania e-biznesu. Kupując dostęp do szkolenia teraz otrzymasz:

   • Ponad 300 narzędzi online ułatwiających pracę na każdym etapie działania Twojego ebiznesu, a ich ilość co miesiąc wzrasta;
   • Ponad 10 poradników wyjaśniających krok po kroku jak wykonać daną czynność
   • Ponad 60 pojęć i terminów wyjaśniających najważniejsze zagadnienia związane z e-biznesem
   • Dostęp do szkolenia na 14 dni wyjaśniających krok po kroku jak wykonać daną czynność

   Zamów teraz

  • Zakładanie sklepu internetowego od podstaw (E-learning)

   Opis:  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli m.in.:

   • właściwie przygotować się do założenia sklepu internetowego,

   • dostosować sklep internetowy do aktualnych przepisów prawnych,

   • wybrać oprogramowanie sklepu internetowego,

   • wybrać odpowiedniego operatora płatności internetowych,

   • przygotować skuteczne opisy produktów,

   • szybko i sprawnie pozyskać klientów do sklepu internetowego,

   • wdrożyć we własnym sklepie e-mail marketing,

   • określić jakimi korzyściami kierują się klienci dokonując zakupów online

   Zamów teraz

 • SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA

  • Trudny Pracownik ? Praktyczne szkolenie (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest dostarczeniem przedsiębiorcom oraz kierownikom i menagerom niskiego i średniego szczebla praktycznej wiedzy w zakresie rozpoznawania typów trudnych pracowników, niwelowania negatywnych skutków ich działania oraz prowadzenia rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

    Zamów teraz

  • Negocjacje od podstaw (E-learning)

   Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie prawidłowego przygotowania się do prowadzenia negocjacji, rozpoznawania różnych technik negocjacyjnych oraz nabycie umiejętności przeciwdziałania nieetycznym działaniom stosowanym przez przeciwnika.

    Zamów teraz

 • TURYSTYKA I PODRÓŻE

  • Organizacja imprez masowych krok po kroku (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami związanymi z organizacją imprez masowych, przedstawienie procedury uzyskiwania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zapoznanie uczestników z obowiązkami i uprawnieniami służb porządkowych i informacyjnych, omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i odpowiedzialnością za ewentualne szkody powstałe w związku z organizacją imprezy oraz zasad współpracy z Policją, Strażą Pożarna i innymi służbami.

   Zamów teraz

  • Organizacja półkolonii krok po kroku (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom zapoznanie się z wymogami oraz obowiązkami stawianymi organizatorom wypoczynku dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem półkolonii. Szkolenie przygotowane zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi.

   Zamów teraz

  • Pracownik biura podróży (E-learning)

   Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

   Zamów teraz

  • Animator czasu wolnego (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami zawodowymi stawianymi osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze animatora czasu wolnego. Treść merytoryczna szkolenia koncentruje się przede wszystkim wokół praktycznych zagadnień związanych z wykonywanie zawodu animatora oraz kładzie duży nacisk na zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

   Zamów teraz

  • Animator gier i zabaw  (E-learning)

   Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora / dydaktyka. Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na praktycznych zagadnieniach dotyczących prowadzenia animacji gier i zabaw, ze szczególnym nastawieniem na zajęcia prowadzone z dziećmi.

   Szkolenie stanowi rozwinięcie materiałów szkoleniowych dostępnych w szkoleniu ?Animator czasu wolnego?.

   Zamów teraz

  • Zakładanie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

   Opis: Celem szkolenia jest uzyskanie oraz usystematyzowanie przez jego uczestników wiedzy, na temat prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. A ponadto zdobycie praktycznych informacji w zakresie rozwiązania problemów, z którymi mogą się spotkać właściciele żłobków i klubów dziecięcych.

   Zamów teraz

 • PIGUŁKI WIEDZY

  • Wygląd i zabezpieczenia zaświadczenia o przeszkoleniu kierowcy ADR (Pigułka wiedzy)

   Dlaczego warto wykupić tę pigułkę wiedzy?

   • W szybki i wygodny sposób poznasz najważniejsze informacje na temat wyglądu, zawartości oraz zabezpieczeniach zastosowanych na zaświadczeniu o przeszkoleniu kierowcy ADR,

   • Skupiamy się na praktycznych i najważniejszych kwestiach,

   • Zakupioną pigułkę możesz przeglądać na komputerze, telefonie lub tablecie,

   • Zakupiona pigułka będzie dostępna dla Ciebie przez okres 14 dni.

   Zamów teraz

  • Wygląd i zabezpieczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu (Pigułka wiedzy)

   Dlaczego warto wykupić tę pigułkę wiedzy?

   • W szybki i wygodny sposób poznasz najważniejsze informacje na temat wyglądu, zawartości oraz zabezpieczeniach zastosowanych na dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

   • Skupiamy się na praktycznych i najważniejszych kwestiach,

   • Zakupioną pigułkę możesz przeglądać na komputerze, telefonie lub tablecie,

   • Zakupiona pigułka będzie dostępna dla Ciebie przez okres 14 dni.

   Zamów teraz

  • Wygląd i zabezpieczenia prawo jazdy (Pigułka wiedzy)

   Dlaczego warto wykupić tę pigułkę wiedzy?

   • W szybki i wygodny sposób poznasz najważniejsze informacje na temat wyglądu, zawartości oraz zabezpieczeniach zastosowanych na prawo jazdy,
   • Skupiamy się na praktycznych i najważniejszych kwestiach,
   • Zakupioną pigułkę możesz przeglądać na komputerze, telefonie lub tablecie,

   • Zakupiona pigułka będzie dostępna dla Ciebie przez okres 14 dni.

   Zamów teraz

  • Wygląd i zabezpieczenia banknotu 500 zł (Pigułka wiedzy)

   Dlaczego warto wykupić tę pigułkę wiedzy?

   • W szybki i wygodny sposób poznasz najważniejsze informacje na temat wyglądu, zawartości oraz zabezpieczeniach zastosowanych na nowym banknocie 500 zł,

   • Skupiamy się na praktycznych i najważniejszych kwestiach,

   • Zakupioną pigułkę możesz przeglądać na komputerze, telefonie lub tablecie,

   • Zakupiona pigułka będzie dostępna dla Ciebie przez okres 14 dni.

   Zamów teraz

  • Uprawnienia i obowiązki ubezpieczonych (Pigułka wiedzy)

   Dlaczego warto wykupić tę pigułkę wiedzy?

   • W szybki i wygodny sposób poznasz najważniejsze uprawnienia i obowiązki ubezpieczonych w ZUS,

   • Skupiamy się na praktycznych i najważniejszych kwestiach,

   • Zakupioną pigułkę możesz wydrukować albo korzystać z niej na komputerze, telefonie lub tablecie,

   • Zakupiony zestaw będzie już na zawsze Twój.

   Zamów teraz