Kliknij link https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta aby otworzyć zasób.