Odwołanie dotychczasowego zastępcy i wyznaczeniu nowego zastępcy inspektora ochrony danych

Kliknij link https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0928_00, aby otworzyć zasób.