Odwołanie dotychczasowego zastępcy inspektora ochrony danych

Kliknij link https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0927_00, aby otworzyć zasób.