Odwołanie dotychczasowego inspektora ochrony danych i wyznaczeniu nowego

Kliknij link https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0934_00, aby otworzyć zasób.