Wyznaczenie nowego inspektora ochrony danych

Kliknij link https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0931_00, aby otworzyć zasób.