RODO i cyberbezpieczeństwo 2019

Kliknij na link rodo-cyberbezpieczenstwo-raport-2019.pdf, by wyświetlić plik.

Jak pokazują badania, najwięcej firm, bo około jedna trzecia, doświadczyło w ubiegłym roku od jednego do trzech cyberataków. 21 procent twierdzi, że odnotowała ich od 4 do 9, a 6 procent podmiotów, że zostały zaatakowane co najmniej 30 razy w ciągu dwunastu miesięcy. Często powodowało to wielomilionowe straty.