Dz.U. 2018 poz. 1999

Kliknij na link D20181999.pdf, by wyświetlić plik.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.