Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku z art. 30 ust. 1 i 2 RODO

Kliknij na link wzskazowki_rodo1.pdf, by wyświetlić plik.