Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Kliknij na link poradnik_dla_szkol.pdf, by wyświetlić plik.