Indeks alfabetyczny zawodów i specjalności

ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 7 sierpnia 2014 r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 227). Literą "S" oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.