Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy?

Kliknij na link Systemy_compliance_w_zamówieniach_publicznych_27_czerwca.pdf, by wyświetlić plik.