Przewodnik dla członków rad nadzorczych, w tym członków komitetów audytu banków spółdzielczych odpowiedzialnych za jakość sprawozdań finansowych w bankach spółdzielczych

Kliknij na link Przewodnik dla czlonkow rad nadzorczych 2018_62050.pdf, by wyświetlić plik.