Rynek Forex. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych, 2018