Potrącenia z wynagrodzenia

Kliknij na link Potracenia Wynagrodz.pdf, by wyświetlić plik.