Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, 2013