Zadośćuczynienie z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podstawowe problemy, 2016

Click knf_175532_Zadoscuczynienie_calosc.pdf link to view the file.