Łąki trwałe

Grunty pokryte trwale trawami, (nie zalicza się tu gruntów ornych obsianych trawami w ramach płodozmianu) z zasady koszone, a w rejonach górskich oznaczają również powierzchnię koszonych hal i połonin. Łąki trwałe powinny być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej i przynajmniej raz w roku koszone nie koniecznie do celów produkcyjnych .

» Darmowy leksykon wiedzy - online