Aktywa trwałe

Aktywa, które pozostaną w jednostce dłużej niż 12 miesięcy.

» Słownik najważniejszych pojęć