Ładunki zanieczyszczeń w ściekach wytworzonych

Masa zanieczyszczeń zawartych w ściekach wytworzonych (przed poddaniem ich oczyszczaniu) odprowadzona w jednostce czasu, równa iloczynowi natężenia przepływu ścieków i stężenia zanieczyszczeń.

» Darmowy leksykon wiedzy - online