Akcyza

 (podatek akcyzowy, ang. excise tax) - podatek pośredni nakładany na niektóre grupy towarów, którego celem jest ograniczenie konsumpcji niektórych produktów.

Akcyza uiszczana jest jednokrotnie przez producenta lub importera towarów a następnie koszt ten wliczany jest do ceny towaru i przerzucany ostatecznego nabywcę. Akcyzie podlegają np.nośniki energii, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe.

 

» Darmowy leksykon wiedzy - online