Sąd pisemnie wzywa mnie o dołączenie odpisu pisma, co to znaczy?

Odpis pisma jest to taki sam egzemplarz pisma, jaki został złożony do Sądu. Wszelkie pisma procesowe, które są pierwszymi w sprawie (pozwy, skargi, wnioski) oraz takie które ze względu na swój charakter i wagę muszą być doręczone również drugiej stronie (sprzeciw, zarzuty, odpowiedź na pozew, apelacja, zażalenie) muszą być złożone do Sądu w tylu egzemplarzach ile jest stron postępowania.

Dodatkowo warto mieć przygotowany jeden egzemplarz dla siebie na potwierdzenie złożonego pisma przez Biuro Podawcze.


» Porady prawne