Co należy zrobić, gdy podpiszemy polisę bez uprzedniego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia, a po zapoznaniu się z nimi okaże się, że zakres ubezpieczenia nie spełnił naszych oczekiwań ?

Sytuacja taka zdarza się dość często bowiem klienci podejmując pochopne decyzje o zawarciu umowy nie czytają przed zawarciem umowy warunków ubezpieczenia (o.w.u.), czego zdecydowanie odradzamy. Warunkiem prawidłowego zawarcia i następnie wykonywania umowy ubezpieczenia jest pełna świadomość obu stron tego stosunku ? to przede wszystkim klient zakładu ubezpieczeń powinien wiedzieć na jakie ubezpieczenie i w jakim zakresie się decyduje. Podjęcie decyzji nieświadomej bez znajomości warunków, zasad i reguł opisujących wybierane przez nas ubezpieczenie zwykle w przyszłości skutkuje sytuacjami spornymi, a często rozczarowaniem odmową przyznania przez zakład odszkodowania. Jeżeli jednak podjęliśmy taką nieświadomą i pochopną decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia, mamy możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia, czyli mówiąc praktyczniej możemy z tego ubezpieczenia zrezygnować. Mamy na to 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, a w przypadku firm, które wykupiły ubezpieczenie termin ten wynosi 7 dni, przy czym w tym celu musimy w w/w terminach powiadomić o naszej rezygnacji z ubezpieczenia zakład ubezpieczeń na piśmie.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne