Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę szkoleniową?

Bezrobotny/ poszukujący pracy, aby otrzymać pożyczkę szkoleniową powinien do właściwego powiatowego urzędu pracy złożyć:

  • wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z uzasadnieniem,
  • inne wymagane przez urząd pracy dokumenty, w tym: oświadczenie, że szkolenie finansowane z pożyczki umożliwi podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Źródło: psz.praca.gov.pl

» Porady prawne