Dostępne sekcje

W tej sekcji znajdziesz obszerną bazę porad i wskazówek prawnych, powstałych na podstawie aktualnych aktów prawnych; ogólnodostępnych danych oraz informacji udostępnianych przez urzędy i instytucje państwowe, stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje pożytku publicznego, specjalistycznych publikacji oraz specjalistycznych serwisów internetowych.

Zobacz więcej

W tej sekcji znajdziesz zbiór bezpłatnych ebooków, poradników oraz opracowań z zakresu edukacji prawnej. 

Zobacz więcej

W tej sekcji znajdziesz słownik zawierający najważniejsze pojęcia, które z pewnością przydadzą się w codziennym życiu zawodowym, ale również prywatnym. Terminy, które znalazły się w tym słowniku zaczerpnięte zostały przede wszystkim z aktów prawnych, specjalistycznych opracowań oraz serwisów internetowych firm i instytucji.

Zobacz więcej

W tej sekcji znajdziesz m.in.:

  • adresy stron internetowych Urzędów i Instytucji Publicznych;
  • adresy stron internetowych Ministerstw;
  • odnośniki do komercyjnych baz danych;
  • odnośniki do wzorów dokumentów.

Zobacz więcej

W tej sekcji znajdziesz m.in. propozycje:

  • szkoleń zawodowych;
  • szkoleń specjalistycznych;
  • szkoleń e-learningowych;
  • pigułek wiedzy.

Zobacz więcej