Dz.U. 2018 poz. 1952

Kliknij na link D20181952.pdf, by wyświetlić plik.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa.