Kiedy operator może odłączyć mi telefon? Czy muszę płacić wtedy abonament?

Odłączenie telefonu może oznaczać zawieszenie świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Może się to wiązać z rozwiązaniem umowy, ale nie musi. W niektórych sytuacjach ? mimo zawieszenia świadczenia usługi ? strony nadal wiąże umowa. Oznacza to, że trzeba ? co do zasady ? regulować należności (np. abonament), mimo że usługa nie jest aktywna, bo przedsiębiorca telekomunikacyjny cały czas pozostaje w gotowości od jej świadczenia. Zasady zawieszania świadczenia usług powinien określać regulamin, a także umowa pomiędzy klientem a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym.

» Porady prawne