Mam telefon stacjonarny wraz z dostępem do internetu. Czy mogę żądać przeniesienia internetu wraz z numerem telefonu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania?

Możliwość przeniesienia internetu wraz numerem telefonu stacjonarnego istnieje, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze ? można utrzymać ten sam numer telefoniczny. Kwestie te reguluje art. 70 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Z przepisu tego wynika, jakie uprawnienia ma abonent, który jest stroną pisemnej umowy z dostawcą usług telekomunikacyjnych, w razie zmiany miejsca zamieszkania, siedziby firmy lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Abonent może wtedy żądać przeniesienia swojego numeru w ramach istniejącej sieci. Problem w tym, że nie wszędzie można przenieść swój dotychczasowy numer.

Jeśli jest to numer geograficzny (czyli ciąg cyfr numeracji krajowej związany z danym regionem, np. okolicami Warszawy, Poznania lub Gdańska), to nie można go przenieść na drugi koniec Polski, a jedynie w granicach tej strefy numeracyjnej. Ograniczenia te nie istnieją, gdy numer nie ma cech geograficznych. Wtedy abonent może go teoretycznie przenosić na terenie całego kraju, o ile oczywiście w nowym miejscu jego instalacji jest sieć tego samego operatora co dotychczas.

Po drugie ? muszą istnieć odpowiednie warunki techniczne, aby operator telekomunikacyjny w nowym miejscu mógł świadczyć takie same usługi. Jeśli nie ma warunków technicznych do przeniesienia internetu (np. dany budynek nie jest okablowany przez operatora, z którym mamy podpisaną umowę, albo nie działa on w tym rejonie miasta), to internetu nie da się podłączyć. Warto jednak pamiętać, że dostęp do internetu (jednak nie szerokopasmowego, lecz wydzwanianego, czyli opcji dial-up) jest jedną z usług telekomunikacyjnych, które składają się na tzw. usługę powszechną. Usługa ta powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terenie całej Polski (z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie).

Jeśli więc abonent podpisał umowę o dostęp do internetu wydzwanianego (dial-up) z operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej (obecnie na terenie całego kraju jest nim Telekomunikacja Polska SA), to operator nie może tłumaczyć się brakiem możliwości technicznych przeniesienia wydzwanianego dostępu do internetu (mającego coraz mniejsze znaczenie w skali całego rynku internetowego), bo jego obowiązkiem jest umożliwienie dostępu do niego użytkownikom końcowym swojej sieci.

W innych przypadkach, np. gdy klient ma dostęp do internetu szerokopasmowego, kwestię przeniesienia go w inne miejsce reguluje umowa z operatorem. Dotyczy to także TP SA i Neostrady, oferowanego przez tego operatora dostępu do internetu szerokopasmowego. Usługa ta nie ma charakteru powszechnej i operator nie ma obowiązku zapewnienia nam do niej dostępu w każdym miejscu.

Szczegółowe zasady przenoszenia numeru znajdziemy w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (DzU. z 2010 r. nr 249, poz. 1670).

» Porady prawne