Jak wysokiego odszkodowania mogę żądać za nieświadczenie usługi z winy operatora?

Zasady dotyczące odpowiedzialności za nieświadczenie usługi z winy operatora powinna określać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. W razie wątpliwości operatorzy telekomunikacyjni odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym (art. 104 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego).

» Porady prawne