Co zrobić w przypadku zastrzeżeń co do wysokości rachunku telefonicznego?

Jeśli konsument kwestionuje wysokość należności z rachunku telefonicznego, może zażądać szczegółowego wykazu połączeń (billlingu). Tak wynika z art. 80 ust. 2-7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. ? Prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Konsument powinien otrzymać szczegółowy wykaz w terminie 14 dni. Wtedy można zweryfikować, czy usługi, które przedsiębiorca telekomunikacyjny wyszczególnił na fakturze VAT, rzeczywiście były świadczone, sprawdzić czas ich trwania i cenę. Za szczegółowy wykaz usług przedsiębiorca telekomunikacyjny może jednak zażądać opłaty określonej w cenniku (natomiast podstawowy wykaz usług powinien być dostarczany bezpłatnie wraz z fakturą VAT). Opłata za szczegółowy wykaz usług zostanie konsumentowi zwrócona w razie uznania reklamacji za zasadną. Jeśli po weryfikacji nadal mamy wątpliwości, to powinniśmy złożyć reklamację. Jak to dokładnie należy zrobić, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (DzU z 2004 r. nr 226, poz. 2291).

Na złożenie reklamacji mamy rok od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności. Przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien udzielić nam odpowiedzi w ciągu 30 dni.

» Porady prawne