Leczenie szpitalne

jedno z ryzyk dodatkowych zawartych w ubezpieczeniu zdrowotnym lub ubezpieczeniu na życie. Leczenie szpitalne dotyczy określonych chorób wskazanych w dokumencie OWU, ale może być również spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem. Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego.

» Darmowy leksykon wiedzy - online