ACTA

(po angielsku Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – porozumienie międzynarodowe dotyczące zwalczania obrotu towarami podrabianymi, w tym prawnie chronionymi jak np. niektóre treści rozpowszechniane przez Internet. W Unii Europejskiej nie wejdzie w życie na skutek decyzji Parlamentu Europejskiego. Sposób pracy nad umową (negocjacje były prowadzone w sposób tajny) oraz sam kształt umowy (wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej w Internecie i zagrożenie dla ochrony wolności słowa i prawa do prywatności) wywołał sprzeciw społeczny w wielu krajach, m.in. w Polsce

» Darmowy leksykon wiedzy - online