Leasing

Rodzaj umowy, na podstawie której jedna strona (leasingodawca) przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony z góry okres w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe)

» Darmowy leksykon wiedzy - online