Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni

Masa zanieczyszczeń zawartych w ściekach dopływających do urządzeń oczyszczalni w jednostce czasu, równa iloczynowi natężenia przepływu ścieków i stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń. Ładunek zanieczyszczeń może być wyrażony np. jako BZT5, ChZT, zawiesina lub innymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla danego rodzaju ścieków.

» Darmowy leksykon wiedzy - online