Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiornika

Masa zanieczyszczeń w ściekach (oczyszczonych lub nieoczyszczonych) wprowadzanych do odbiornika w jednostce czasu. Jest ona równa iloczynowi natężenia przepływu ścieków i stężenia zawartych w nich zanieczyszczeń.

» Darmowy leksykon wiedzy - online