Abonent radia i telewizji

Osoba uiszczająca opłatę abonamentową za odbiornik radiofoniczny (abonent radia) lub za odbiorniki radiofoniczny i telewizyjny (abonent telewizji) zarejestrowane w placówkach pocztowych operatora wyznaczonego, a także osoba zwolniona od opłat abonamentowych  zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U.  Nr 85, poz. 728 z późn. zm.)

» Darmowy leksykon wiedzy - online