Aktywne poszukiwanie pracy

Konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy, poszukiwała pracy przez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poprzez ogłoszenia w prasie, poprzez prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczyła w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, starała się zorganizować własną firmę lub warsztat pracy.

» Darmowy leksykon wiedzy - online