Leasing zwrotny

Szczególny rodzaj leasingu finansowego, w którym leasingodawca kupuje dobro inwestycyjne od przyszłego leasingobiorcy, a następnie oddaje mu je do użytkowania, ewentualnie pobierania pożytków. Dostawcą przedmiotu i odbiorcą jest ten sam podmiot, który zobowiązuje się do uiszczania rat leasingowych na rzecz nowego właściciela. Odmrażając kapitał wcześniej ulokowany w środkach nadal z nich korzysta, a raty leasingowe stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu.

» Darmowy leksykon wiedzy - online