Leasing bezpośredni

 Leasing, w którym sam producent jednocześnie wytwarza produkty (przedmioty) i jest leasingodawcą, który oddaje w leasing przedmioty produkcji leasingobiorcy do użytkowania w zamian za zapłatę czynszu leasingowego, zachowując prawo własności przedmiotu oddanego w leasing.

» Darmowy leksykon wiedzy - online