Leasing pośredni

 W leasingu uczestniczą co najmniej trzy podmioty. Między producentem, a korzystającym z przedmiotu leasingu pojawia się pośrednik (leasingodawca - wyspecjalizowana firma leasingowa lub bank), który nie produkuje dóbr inwestycyjnych, a jedynie nabywa je od producenta i użycza na zasadach leasingu korzystającemu (leasingobiorcy).

» Darmowy leksykon wiedzy - online