Leasing odnawialny

 Wielokrotne użyczenie przedmiotu (środka) leasingu korzystającemu. Po wygaśnięciu umowy leasingowej następuje podpisanie między leasingodawcą i leasingobiorcą nowej umowy leasingu na wcześniej użytkowany przedmiot.

» Darmowy leksykon wiedzy - online