Leasing tenencyjny

Przedmiotem transakcji jest oddanie za odpłatnością do użytkowania przedmiotu (środka) na zasadach zbliżonych do leasingu zwrotnego, jednak prawo własności leasingowanego przedmiotu nie jest przenoszone na finansującego, a korzystać z przedmiotu leasingu może podmiot inny niż właściciel i finansujący.

» Darmowy leksykon wiedzy - online