Abonent telefonii ruchomej (komórkowej)

Podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Do 2009 r. tylko "w formie pisemnej". Pojęciem tym objęci są również użytkownicy tzw. pre-paid.

» Darmowy leksykon wiedzy - online