Adiunkt

Stanowisko w szkole wyższej, na którym może być zatrudniony pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Statut uczelni może określać dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na tym stanowisku.

» Darmowy leksykon wiedzy - online