Abonent telekomunikacyjny

Podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

» Darmowy leksykon wiedzy - online