Adaptacja

Przystosowanie oryginalnego utworu np. literackiego lub muzycznego, do innego wykorzystania niż przeznaczenie przypisane mu przez autora utworu oryginalnego (pierwotnego) - np. utwór literacki zaadaptowany do wystawienia scenicznego, słuchowiska radiowego czy filmu. Adaptacja jest formą opracowania utworu. Autor adaptacji ma prawo do tantiem z tytułu eksploatacji adaptowanego dzieła, pod warunkiem uzyskania zgody autora oryginału na dokonanie opracowania.

» Darmowy leksykon wiedzy - online