Akademickie biuro karier

Jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką.

» Darmowy leksykon wiedzy - online