Czy istnieją jakieś obowiązki, które muszę spełnić w przypadku wystąpienia szkody?

W razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem budynków rolniczych przepisy nakładają na uczestników zdarzenia, które doprowadziło do powstania tej szkody szereg obowiązków, które w zależności od okoliczności tego zdarzenia winny być spełnione. Oprócz obowiązków tak oczywistych jak zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz pomocy lekarskiej dla osób poszkodowanych, na osoby uczestniczące w zdarzeniu spoczywa także obowiązek powiadomienia Policji w przypadku ofiar w ludziach lub gdy z okoliczności zdarzenia wynika, iż zostało popełnione przestępstwo. Ustawodawca wprowadził także obowiązek zapobieżenia - w miarę możliwości -  zwiększeniu się szkody. 

 

» Porady prawne