Cierpię na przewlekłą chorobę serca, w przeszłości byłem leczony z tego powodu, czy potrzebne mi ponad standardowe ubezpieczenie turystyczne, czy wystarczy zwykła polisa ?

Potrzebne w takim wypadku będzie ubezpieczenie ponad standardowe bowiem w zwykłej (standardowej) polisie wyłączane są koszty leczenia i usług assistance (pomocowe), które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (wcześniejszych schorzeń, na które cierpiał ubezpieczony). Należy koniecznie zwrócić uwagę na dotychczasowe schorzenia (fakt występowania choroby przewlekłej) podczas zawierania umowy i skorzystać z rozszerzonej oferty o ryzyko pokrycia kosztów leczenia związanych z tego typu uprzednimi schorzeniami. Uwagi te patrząc na doświadczenia praktyczne kierujemy szczególnie do osób mających problemy zwyrodnieniowe, reumatyczne, kostne, sercowe i ciśnieniowe.

źródło: rf.gov.pl

» Porady prawne